Köpek Sağlığı ve Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Köpek Sağlığı ve Bakımı Nasıl Olmalıdır?

23 Mayıs 2024 tarihinde yazıldı.
Köpek Sağlığı ve Bakımı Nasıl Olmalıdır?

KÖPEK SAĞLIĞI VE BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Her canlı varlık gibi köpekler de, yaşamlarını sıhhatli sürdürebilmek için, belirli ortam ve koşullara gereksinme duyar.

Barındıkları yerin sıhhatli yaşamalarına uygun olup olmadığından tutun, gereksindikleri besin türü ve oranının karşılanıp karşılanmaması, temizlik ve bakımlarının yapılıp yapılmaması, hareket etme ve dolaşma olanağı bulup bulmamalarına değin pek çok etken, sağlıkları üstünde tesirler yaratır. her ne kadar dış koşullardan etkilenmeyen bireyler için it gibidir, ona bir şey olmaz! Derlerse de, köpekler, itinalı bakım isteyen nazik varlıklardır. barındırılmaları, beslenmeleri, bakım ve temizlikleriyle diğer gereksinimlerinin karşılanmasında titiz davranılmalıdır. ufak ihmaller, önemsiz gibi görünen savsaklamalar, bilgisizlikten doğan yanlış uygulamalar, köpek sahibinin büyük çaba ve emekle bile gideremeyeceği sakıncaların kaynağı olabilir. bu sebeple, köpek bakımında ve onların sağlıkla yaşamalarında bir hayli önem taşıyan esas konulardan “barınma ve beslenme” üstünde ayrıntılarıyla durmaya çalıştık. şimdi de, bir hayli önem taşıyan diğer bir hususa, köpeğin bakımına değineceğiz.

Köpeğin bakımı:

Köpek barınağının bakım ve temizliği

Köpeğin vücut bakımı, temizliği ve egzersizleri olmak üzere iki ana kısımda ele alınabilir.
Köpek barınağının bakım ve temizliği

Köpek barınağının yalnızca sağlık koşullarına ideal oluşu yeterli değildir. tercih edilen her konut gibi köpek kulübesi de vakit içerisinde kirlenir, aşınır. bakım ve temizlik gerektirir. daha evvel de değindik, kullanma ve bakım yönünden köpek kulübelerinin yeri bir hayli önem taşır. kulübe, köpeğin döküntü ve artıklarının ev halkını, eve gidip geleni rahatsız etmeyeceği kadar eve uzak, bakımının kolaylıkla yapılabileceği kadar yakın olmalıdır.

Köpeğin kulübesi her gün temizlenmelidir.
Köpeğin minderi her gün dışarı alınmalı, silkelenmeli ve havalandırmalıdır.
Kulübenin içi, tüy artıklarından, döküntülerden süpürülerek temizlenmeli, parazit bulunup bulunmadığı denetlenmelidir.
On-on beş günde bir parazitlere karşı ilaçlama yapmak yerinde bir önlemdir.
Kirlenen, ıslanan minderlerin temizliğine, kuru ve nemsiz olmasına itina gösterilmelidir. Minderler gerektikçe değiştirilmelidir.
Kulübe çevresinin temizliğine en az barınağın temizliği kadar itina gösterilmeli, yiyecek, döküntü, tüy gibi artıklar itinayla toplanılarak bahçenin uzak bir köşesinde açılan çukura gömülmelidir. Böylece, insan sağlığına da zarar verebilecek olan parazitlerin neden olabileceği tehlikelerden korununmuş olur.
Kulübede vakit geçtikçe oluşabilecek çürüme, kırılma, çatlama, boyaların dökülmesi gibi arızalar savsaklanmadan giderilmelidir. akan bir dam, nem, su geçiren bir taban, yağmurların süzüldüğü, asalakların barındığı çatlak duvarlar büyük sorunlara yol açar.
Köpeğin Vücut Bakımı, Temizliği Ve Egzersizleri

Bakım, köpeğin sağlığını ve iş verimini olduğu kadar, görünümünü ve güzelliğini de tesirler. bakımı gereğince yapılan köpek, kendini daha ilk bakışta belli eder. tüylerinin göz alıcılığı ve düzeninden, hareketlerinin canlılığına, bakışlarındaki dikkat ve zekadan, davranışlarındaki güven ve uyuma değin her şey bunu yansıtır. hepsinden mühimi, bakılan köpek sevilen köpek demektir, değer verilen köpek demektir. bu ise, bir köpeğin yetiştirilmesinde besin kadar mühim bir öğedir. köpek bakımı belirli başlıklar altında toplanabilir. Bunları şu biçimde sıralayabiliriz:

1. Tüylerin Ve Derinin Bakımı: Köpek postlu bir hayvandır. Bu post, onun dış etkilere karşı muhafaza edilmesinı sağladığı gibi görünümünü güzelleştiren bir değer de taşır. Köpeklerin bir bölümünün tüyleri kısa, bir bölümünün orta uzunlukta, bir bölümünün ise olabildiğince uzundur. Tamamen tamamen doğal olarak uzun tüylü türler, daha büyük ve itinalı bir bakım gerektirir. Bilhassa tüy değiştirme vakti olan ilkbahar, ve sonbahar zamanınce, bu iş daha büyük bir önem kazanır. Lazım bakım yapılmadığı takdirde, köpeğin yaşadığı bütün çevre tüy döküntüleriyle dolar. Bu ise kişilerın sağlığı yönünden büyük sakıncalar içerir. Köpek için ise başka açıdan önem taşır. Fırçalanmayan ve bakılmayan tüyler, köpeği rahatsız eder, kaşındırır. Onları kendi çabasıyla düşürmeye çalışır. Bu ise yaralanmasına, cildinin çizilmesine ve mikrop kapmasına neden olabilir. Bazı deri hastalıkları ortaya çıkabilir. Tüm bu sakıncaları önlemek, köpeğin sıhhatli bir cilde ve tüylere sahip olmasını sağlamak için, normal zamanlarda günaşırı, tüy dökümü zamanınce günde bir kez fırçalamak yararlı ve lazımdır. Lakin, derinin bu devre içerisinde son derece duyarlılaştığı unutulmamalı, sert kıllı fırçalar kullanmaktan uzak durulmalıdır. Köpeğin özel bakım gerektiren bir tür olmadığı durumlarda, genellikle şu biçimde bir yol takip edilebilir. Tüylerin fırçalanmasına baş üstünden başlanılır ve orta sertlikteki kıl fırça ile hayvanın gerisine doğru sıkıca sıvazlanarak taranır. Sırt bölgesinin taranması bitince, göğüs yöresi ve köpeğin yanları aşağıya doğru ayaklara varıncaya değin tertipli sıralar durumunda fırçalanır. Bundan sonra kıllar çıkış yönünün tersine, bir kez daha fırçalanır. Bu tarayış, kıl diplerini güçlendirdiği, deriye masaj yerine geçtiği gibi, kıl diplerine yerleşmiş bulunmakta olan toz ve zararlı maddeleri de kabartır. Bundan sonra, tekrardan düzgün yönde bir fırçalama ile tüy bakımının birinci aşaması bitirilir. Islatıldıktan sonra sıkılarak suyu iyice alınan pamuklu bir bez parçası, eski bir fanila ile köpeğin tüyleri çıkış yönünde bastırılarak silinir. Göğüs, karın, bacak ve bacak araları iyice temizlenir. Bunun yanı sıra deri iyice araştırılarak, kene, pire gibi zararlıların bulunup bulunmadığına bakılır. Şayet görülürse önlemleri alınır.

Kısa Tüylü Köpeklerin Taranması: Kısa tüylü köpeklerin taranmasında kısa ve yumuşak kıllı fırçalardan yararlanılır. Sert ve uzun kıllı fırçalar kullanım yönünden elverişsiz olduğu gibi, köpeğin derisini de çizebilir. Bundan sonra tüylerin çıkış yönüne doğru yapılan fırçalanmayla tüm toz ve pislikler atılır. Köpeğin tüyleri tertipli, gözalıcı ve sıhhatli bir görünüm kazanır.

Uzun Tüylü Köpeklerin Taranması: Uzun tüylü köpeklerin taranmasında, uzun ve sert kıllı fırçalardan yararlanılır. Böylece sık ve uzun tüylerin arasına girip onları temizlemek ve havalandırmak, düzenlemek olası olur. Bu hedefle, dişleri aralıklı taraklardan, tel fırçalardan da yararlanılabilir. Bilhassa kaniş gibi tüyleri kıvırcık ve sert olan çeşitlerin tüy bakımında böyle taraklar ve tel fırçalar lazımdır.

2. Dişlerin Bakımı: Genç ve sıhhatli köpeklerin dişleri beyaz, gözalıcı ve diş taşlarından temizlenmiştir. Diş sağlığının, yaşla olduğu kadar beslenme ve bakımla da büyük ilişkisi vardır. Gelişme çağlarında kalsiyum ihtiyacı yeterince karşılanan köpeklerin dişleri güçlü ve sağlam olur. Erişkin olduğunda, gevrek, iri sığır kemiği verilen köpeklerin dişlerinde diş taşları oluşamaz ve dişler aşınmalara karşı direnç kazanır. Dişlerdeki renk sararması, kötü ağız kokuları her zaman diş taşlarından ileri gelmez. Kimi kere bunların sebebi sindirim bozukluklarıdır. Dişlerde görülen mühim arızalar ve diş taşları için kesinlikle bir veteriner hekime gitmek gerekir. Lakin, kirli ve sararmış dişler, sertçe bir bezi limon suyuna batırarak silmek yahut hidrojen perokside batırılmış bezle oymak suretiyle temizlenip beyazlatılabilir. Dişleri temizlemek maksadıyla, kullandığımız türde diş fırçalarından da yararlanmak mümkündür.

3. Göz Ve Kulak Temizliği: Sıhhatli bir köpeğin gözü temiz, gözalıcı ve canlıdır. Çapaklı, donuk ve kanlı gözler sağlıksızlık belirtisidir. Köpeklerde göz temizliğine itina göstermek, çapaklanma ve kanlanma olduğunda, asit borikli suya batırılmış bir pamukla gözleri silip temizlemek gerekir. Genel olarak üşütmeden ileri gelen çapaklanmalarda camomile ve borasit solüsyonlarının kullanılması yarar temin eder. Aşırı ve inatçı olaylarda veteriner hekime başvurulmalıdır. Kulaklar, köpeklerin önemli olduğu kadar duyarlı ve hastalıklara açık bir organıdır. Köpeğin tüylerinin fırçalanması sırasında kulaklar özellikle incelenmeli kulağın içerisine doğru giden kıllar dışa doğru taranmalıdır. Köpeklerin kulaklarında, havadaki tozların kulak içlerine girmesini önleyen bir nemlilik vardır. Bunu, kulakta bulunmakta olan salgı bezleri temin eder. Böylece kulak kepçesinde tutulan kirler, duyarlı bölgelere girme olanağı bulamazlar. Lakin bunların kulak kepçesinde de fazla miktarda birikmesi hastalıklara yol açar, sakıncalar doğurur. Bunların, asit borikli suyla hafifçe ıslatılmış yahut zeytinyağı ile nemlendirilmiş bir pamuk parçasıyla gerektikçe temizlenmesi zorunludur. Lakin bu temizleme sırasında büyük itina gösterilmeli kulak iç kulak kepçelerinde biriken kirlerin temizlenmesi, kulak sağlığı hakkında ilerde doğabilecek sorunların önüne engel olur. Kulakta görülebilecek akıntılarda dikkatli olunmalı, böyle durumla karşılaşıldığında vakit yitirilmeksizin veterinere başvurulmalıdır. Çünkü bu belirti, önemli bazı hastalıkların habercisi olarak görülebilmektedir.

4. Ayak Ve Tırnakların Bakımı : Özellikle ev haricinde yaşayan, av gibi yürüyüş gerektiren görevler yüklenmiş bulunmakta olan köpeklerin ayaklarında aşınmalar, yaralanmalar, çizilmeler, tırnak kırılmaları görülebilmektedir. Bu sebeple, yapılan bakım sırasında ayaklar da gözden geçinilmeli, hayvana rahatsızlık veren bir durum olup olmadığı araştırılmalıdır. Ayak ve tırnaklar bu iş için kullanıma uygun bir fırça ile fırçalanmalı, şayet varsa, tırnak arasına sıkışmış olan kurumuş çamur parçaları, toz ve kinler temizlenmelidir. Dolaşılan yerlerde bulunmakta olan keskin kenarlı kayalar yahut kırık cam parçaları, köpeğin taban yastıklarında derin kesiklere neden tırnaklarda kırılmalar olabilir, taban yastıklarına kıymık, diken batabilir. Bu gibi durumların bakım ve nasıl tedavi edileceği anında yapılmalı, kesik, çizik ve tırnak yaralarının ihmal edildiğinde farklı zamanlarda büyük problemler çıkartabileceği unutulmamalıdır. Kırılan tırnaklar gibi aşırı uzayan tırnaklar da bakım gerektirir. Normalden çok uzayan tırnaklar kimi kere kıvrılarak köpeğin etme batar ve iltihaplanmalara yol açar. Kimi kere ise, sağa sola takılarak köpeği rahatsız eder ve sonunda kötü bir biçimde kırılır. Tüm bu nedenlerle farklı zamanlarda köpeğin tırnağını kesmek gerekir. Köpeğin tırnağı, ya bu iş için özel olarak yapılmış bulunmakta olan papağan gagası ismiyle anılan özel bir makasla, ya da manikür takımlarında bulunmakta olan gelişi hoş bir tırnak pensi ile kesilebilir. Tırnak kesilmesi,düşünüldüğü kadar basit bir iş değildir. Yanlış ve hatalı kesim büyük problemler yaratabilir. Tırnağın kesim sırasında fazla derin alınması kanamalara ve iltihaplanmalara yol açar. Resimdeki kesime dikkat ediniz. Tırnak, fazla derine gitmeden ve tırnak ucu kütleştirilmeden kesilmektedir. Pürüzlü ve kırık tırnakları törpülemek gerekir. Bu hedefle bildiğimiz tırnak törpüleri kullanılır. Törpülemenin, tırnağın çıkış yönünde olması gerekir. Ters yöne doğru yapılan törpüleme tırnak köklerini zedeler ve iltihaplandırır. Bakımlı ve sıhhatli bir köpeğin ayaklarında, tırnaklar arasında yabancı gelişi hoş bir madde bulunmaz. Tırnaklar bakımlı ve düzgündür. Uzamış, çatlamış, kırılmış tırnak yoktur. Taban yastıkları bakımlıdır, kesikler, yaralar ve kabuklanmalar görülmez.

5. Yıkama Ve Temizleme : Köpeklerin cilt dokusu, kişilerınkine oranla çok farklıtir. Köpeklerin ter bezleri yoktur. Yani terlemezler. Köpeğin derisi insanınki gibi hava almaya uygun yapıda da değildir. Buna karşın köpek zengin sayılabilecek yağ dokusuna sahiptir. Bu yağ bezleri deriyi yumuşak ve dirençli kılan. Köpekleri, koktukları gerekçesiyle sık ve aşırı yıkayanlar, onların sağlığıyla oynar. Köpek, zorunluluk olmadıkça yıkanmamalıdır. Yıkanması gerektiğinde, bu sıcak yaz aylarına rastlatılmalıdır ya da çok iyi kurulanmasına itina gösterilmelidir. Aşırı yıkama derideki yağların yitirilmesine, derinin kuruyarak çatlamasına, tüylerin canlılığını kaybetmesine yol açar. Soğuk havalarda, bilhassa ev haricinde barındırılan köpeklerin yıkanması şiddetli soğuk algınlıklarına neden olabilmektedir. Köpek, sağlığı yönünden lazım olduğunda yahut sıcak ilkbaharda sı olmamak koşuluyla yıkanabilir. Köpeğin yıkanmasında bazı noktalara dikkat edilmelidir. Köpeğin yıkama suyu yahut soğuk olmamalı, 35 c0 dolaylarında bulun malıdır. Köpeğin yıkanmasında kullanılacak şampuan, içerisinde yağ ihtiva etmelidir. Kulaklara su kaçmaması için, birer parça pamukla kulakların kapatılması yerinde bir önlemdir. Çünkü, kulağa kaçan su büyük sakıncalar doğurur. Yıkanacak köpek, bir banyo küvetine, genişçe bir lavaboya yahut leğene yerleştirilir. Baş kısmı hariç bütün gövde hoşça ıslatıldıktan sonra şampuan dökülerek köpürtülür ve bu köpükler, başın haricinde tüm vücuda yayılır. Parmaklarla köpeğin vücuduna masaj yapılarak kirler kabartılır. Daha sonra, bu köpükler tümüyle temizleninceye, tüyler arasında sabun zerrelerinin kalmadığına emin olununcaya değin, ideal sıcaklıktaki suyla yıkanır. Bunun yanı sıra, bir sünger ıslatılıp iyice sıkıldıktan sonra, köpeğin başı, yüzü, ağzının çevresi, gözlerin etrafı iyice silinip temizlenir. Bundan sonra köpek, yıkanılan yerden bir havluyla alınır. Ilık, rüzgarsız, hava cereyanı olmayan bir yerde, şayet varsa elektrikli kurutma makinesi ile, yoksa havlu ile olası olduğunca kurulanır. Tüyler çıkış yönünde taranıp fırçalanır. Şayet hava soğuksa, vücuttaki nem tamamıyla gidinceye kadar ev içerisinde tutulur. Hava güneşli ve sıcaksa, serbest bırakılarak, hareket hainde iken tüylenin kuruması ve güneşlenmesi için imkan tanınır. Ağız etrafında uzun tüylere sahip olan köpekler, yemek sırasında bunları kirletir. Böyle özellik taşıyan köpeklerin ağız yöresindeki tüyler, suyu sıkılmış ıslak bez yahut süngerle temizlenebilir. Köpeklerin sıkça yıkanması, yukarda belirttiğimiz gibi, türlü sakıncalar doğurur. Bu sebeple, köpeğin temizliğinde başka yöntemler de uygulanır. Bu hedefle testere talaşı denilen çok ince tahta talaşından yararlanılır. Toz durumundaki bu talaş, köpeğin kıllarının arasına avuç avuç dökülerek tüylerle beraber iyice ovuşturulur. Daha sonra, bunları dökmek için köpeğin tüyleri fırçalanır. Ufak yapılı, uzun ve seyrek tüylü, beyaz renkli bazı köpekler, beyaz tebeşir pudrası ile temizlenmekte iseler de, bu işlem tebeşir tozlarının çevreye dağılması sebebiyle pek pratik değildir.

6. Köpeğin Gezdirilmesi Ve Egzersizleri : Tüm köpekler, türden türe müddeti ve meziyeti değişmekle beraber, hareket etme ve egzersiz yapma ihtiyacı duyar. Devamlı olarak evde yaşayan, narin yapılı bir süs köpeği, bile, bu ihtiyacı yeterince sağlanmazsa, normal halini, hareketliliğini, neşesini ve farklı zamanlarda de sağlığını yitirir. Bu tür köpeklerin farklı zamanlarda bahçeye çıkartılarak gezdirilmesi gerekir. Onların sağı solu dolaşmaları, öteyi beriyi koklamaları içgüdülerini canlı tutmaya, çeşitlerine özgü koklama ve işitme duyularını tamamen doğal ortam içerisinde sınayarak özgüvenlerini kazanmalarına yarar. Bu sayede, böyle narin çeşitlerin, fazla alışmış olmadıkları dış ortamda uzun müddet bırakılmaları, elverişsiz havalarda çıkartılmaları sağlıkları üstünde iyi etki bırakmaz. İri yapılı köpeklerin, özellikle özel amaçlarla eğitilip çalıştırılan görev köpeklerinin bu ihtiyacı çok daha büyükdır. Bunlar, açık havada koşma, serbest kalma, eğitildikleri alanda egzersiz yapma ihtiyacı duyarlar. Yarış köpekleri, av köpekleri, koruma ve bekçi köpekleri, çoban köpekleri uzun müddet etkinlikten uzak ve sabit bırakılmamalıdır. İçgüdüsel tepkilerini doyurmak, eğitildikleri alandaki beceri ve kabiliyetlerini körleştirmemek için, sıkça ideal yörelere götürülerek serbest bırakılmalı. Egzersiz ve antrenman yaptırılmalıdır.

YAVRU KÖPEK BAKIM VE BESLENMESİ

Yavru köpeğinizi sütten kesilir kesilmez ve doğduğu yere çok alışmadan almanız en doğrusudur. Yavru köpeğinizi evinize getirmenin en ideal zamanı 6-7 haftalık olduğundadır. 6 haftalık bir köpek, kuru mama yiyebilecek kadar büyük, sizinle dostluk kurabilecek kadar da ufaktür.
Yavru köpeğinize isim vermekte gecikmemelisiniz. Onu ismiyle çağırmaya başlayın. İsmini öğrenmesi ve çağırdığınızda yanınıza gelmesi kolaylaşacaktır

Yavru köpeğinizin ihtiyaç duyacağı malzemeler:

Mama ve Su Kabı: Temizlenmesi kolay ve ters dönmeyecek kadar ağır olmalıdır. İri ırk köpeklerde yerden yükseğe konabilecek yemek kapları seçilmelidir.

Tarama Araçları ve Banyo: Köpekler yılda 2 kez tüy değiştirler. Tarama ve fırçalama köpeğinizin deri ve tüy sağlığı için bir hayli öneme sahiptir. Uzun tüylü köpekler için tel fırçalar, kısa tüylü köpekler için eldiven fırçalar yararlı olabilir.

Köpeğinizi yıkamak için kullanacağınız şampuanın önemi büyüktür. Yanlış seçim ile beraber köpeğinizin tüy ve deri sağlığı bozulabilir. Köpekler için özel üretilmiş köpek şampuanı kullanmalısınız. Yıkama sıklığınız en çok 3-4 haftada bir olmalıdır. Köpeğiniz sık yıkandığında deri PH’sı bozulur, aslını söylemek gerekirse koruyucu olan yağ tabakası kaybolur. Köpeğiniz mantar , uyuz gibi hastalıklara karşı daha duyarlı hale gelebilir.

Boyun Tasması ve Gezdirme Kayışları: Yavru köpeğinizin ilk aşı programı bittikten sonra düzenli egzersiz ve yürüyüşler yapmanız gerekecektir. Köpeğinizin büyüklüğüne ve kilosuna uygun olarak tasma ve gezdirme kayışı seçimi yapılmalıdır.

Oyuncak: Yavru köpekler günlük egzersiz ve düzenli oyun zamanlarına ihtiyaç duyarlar. Oyun siz ve yavru köpeğiniz arasındaki mühim bir etkileşimdir. Oyuncak seçiminde dikkat edeceğiniz nokta; oyuncak köpeğiniz tarafından ısırılıp kemirilebilir lakin parçalayıp yutamayacağı nitelikte olmalıdır. Git-getir, kovalamaca, saklanma-bulma, takip etme gibi oyunlar yavru köpeğiniz için keyiflidir.

Diş bakımı ve diş değişim dönemi:

Yavru köpeğiniz 4-6 aylığa kadar süt dişlerini döker. Yerine hayat boyu kalıcı olan ana dişler çıkar. Bu zamanda diş kaşıntısı çok fazla olacağından her şeyi kemirecektir. Kalın halat şeklinde düğümlenmiş, uçları püsküllü olan diş ve oyun ipleri, tamamen doğal malzemelerin işlemden geçirilmesiyle elde edilmiş yapma kemikler kullanılabilirsiniz. Kalıcı dişler çıktıktan sonra mutlaka diş bakımına daha fazla önem gösterilmelidir. Normalde tartar oluşumu 1,5 yaşında başlar lakin diş fırçalamaya yavruyken alıştırılmalıdır. Köpekler için özel olarak üretilmiş diş fırça ve macunları kullanılmalıdır.

Sosyalleşme: Köpekler sosyal canlılardır. Her zaman yeni dostluklar kurmaya heveslidirler. Köpeğinizin 2-4 aylık dönemi ana sosyalleşme dönemidir ve köpeğin psikolojisinde çok bir hayli önem taşır. Bu kritik zamanda karşılaştıkları ya da kötü tecrübe ettikleri her şey onlar için erişkin yaşamlarında korkuyla tepki verdikleri davranışlara dönüşebilir. Bu nedenle köpekler, her türlü insanla (kadın, erkek, çocuk, bebek), diğer evcil hayvanlarla (kedi, köpek, kuş), her çeşit taşıtla (otobüs, motor, bisiklet) bu aylarda tanıştırılmalıdır ve çağrışımlarının daima pozitif olmasına dikkat edilmelidir.

Beslenme: Yavru köpeklerin gelişim ve büyüme döneminde ekstra besin ve kaloriye ihtiyaç duydukları saptanmıştır.

Köpeğinizin maması, bu zamanda ihtiyaç duyacakları proteinleri oluşturan aminoasitleri, kalsiyum ve fosfor gibi ihtiyacınız olan besin maddelerini doğru ve dengeli miktarda içermelidir.
Köpeğinizin yemesi gereken mama, köpeğinizin yaşına ,ırkına ve kilosuna göre belirlenir. Beslenme ile alakalı mutlaka hekimlerimizen destek almalısınız.

Aşılar : Yavru köpeğinizin rutin olarak mutlaka veteriner hekim kontrolünden geçmelidir. Hekimlerimiz , yavru köpeğinizin yaşına , ırkına ve yaşam alanına uygun bir aşı programı belirleyecektir. Yavru köpeğinizin aşı programı, 45 günlük olduğunda başlamalıdır.

İlk aşıları bittikten sonra üç ayda bir iç paraziter uygulamaları ve senede bir defa kuduz, karma ve boğmaca aşılarının tekrarları uygulanmalıdır.

Köpeğinizin yavru aşı programı bittikten sonra düzenli yürüyüşlere çıkacağından dış parazit mücadelesi de önem kazanmaktadır. Bunun için düzenli kene ve pire damlaları uygulanmalıdır.

Evde köpek bakımı,

Evde köpek bakımı zor mu?,

Köpek bakımı Fiyatları,

Bahçede köpek Bakımı,

Yavru köpek bakımı,

Köpek davranışlarının anlamı

Karbonat köpeğe zarar verir mi

Köpekler üzülünce ne yapar

İlan Listesi

Blog Yazılarımız
maltepe escort kartal escort kadıköy escort ümraniye escort pendik escort
tente pergola bioklimatik pergola pergola fiyatları pergola bodrum pergola giyotin cam giyotin cam php shell php shell php shell indir hacklink
maltepe escort ataşehir escort pendik escort